پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

عمل باز تغویض دریچه میترال – پرسش 3466

 • تصویر کاربر محسن دوشنبه ۲۲ آذر ۰( 11 ماه پیش) تعداد بازدید: 87 کنترل PT/INR
  دست چپ بی حس شده وحالت گزگز دارد
  قرص وارفارین۵ یک روز یک یکی ویکی روز یکی ویک چهارم مصرف دارند درضمن بخاطرتپش قلب قرص تپش قلب دادندمتورال۵۰ روزی یک عدد صبح یکی شب استفاده کنه
  ایامصرف دوز قرص باید ادامه بدهند یاکم کنن
  1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا دوشنبه ۲۲ آذر ۰( 11 ماه پیش)
   سلام وقت بخیر با همین دستور ادامه دهند ماه بعد مجدد آزمایش برای ضربان قلب نوار به متخصص داخلی قلب فلوشیپ الکتروفیزیو EPS نشان داده شود طبق دستور ایشان عمل کنید.