پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

جواب ازمایش – پرسش 2743

  • تصویر کاربر حسن سه شنبه ۹ شهریور ۰( 11 ماه پیش) تعداد بازدید: 93 عمل قلب باز
    خانم حليمه خسی گر 7ماه قلبشون عمل کردین برای معاینه بعدازعمل شیراز مراجعه کردن دکتربهش گفت کاهو کلم جگر ماهی نخورن داروهم وارفارین اسلاکتون 25صبح نصف کارودیلول 6/25صبح نصف شب نصف فورمازید40صبح نصف میخورن
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا سه شنبه ۹ شهریور ۰( 11 ماه پیش)
      سلام موردی ندارد