پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

مقدار مصرف دارو – پرسش 3089

  • تصویر کاربر بهروز شنبه ۱۰ مهر ۰( 11 ماه پیش) تعداد بازدید: 61 کنترل PT/INR
    روزهای دوشنبه و پنجشنبه نف قرص و بقیه روزها یک عدد کامل استفاده میکند با توجه به آزمایش جدید مقدار مصرف دارو به چه صورت باشد؟
    ممنون.
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا شنبه ۱۰ مهر ۰( 11 ماه پیش)
      سلام وقت بخیر خوب است ادامه دهند ماه بعد مجدد آزمایش بدین