پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

دردقفسہ سینہ – پرسش 707

  • تصویر کاربر مھسا چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹( 9 ماه پیش) تعداد بازدید: 70 درد قفسه سینه
    سلام اقای دکترخستہ نباشین۰قبلا درموردپدرم سوال پرسیدم ازتون۶۵سالشونہ ۵۰روزہ عمل قلب بازانجام دادن قفسہ سینشون ھنوز درددارہ خیلی اذیتش میکنہ و روی دستش ھم چندتاتیکہ کپودی ھست بدون اینکہ جایی ضربہ بخورہ وداروی اسپرین ھم جزداروھاش ھست خواستم ببینم علت کبودی ازچیہ۰ممنون میشم توضیح بدیم برام
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹( 9 ماه پیش)
      سلام وقت بخیر، عکس ضایعات به همراه آزمایش خون زیر را بفرستید. Cbc,diff,pt,ptt,INR