پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

آب آوردن ریه و ورم پاهابه علت نارسایی شدیدماهیچه قلبی – پرسش 1540

آدرس مطب

تهران بزرگراه نیایش غرب ، بعد از بلوار کبیری طامه، خیابان امام حسین، بیمارستان عرفان نیایش

شماره تماس