پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

کنترل pt وورزش – پرسش 3275

  • تصویر کاربر اسماعیل یکشنبه ۱۶ آبان ۰( 9 ماه پیش) تعداد بازدید: 54 کنترل PT/INR
    با سلام وارفارین روزی یکعدد ودو روز در هفته 1/5قرص. متورال 50 میلی گرم صبح وشب نصف قرص. هیدروکلروتیازید 50 صبحها یکعدد
    در مورد ورزش. من13 ماه است که دریچه آئورت عوض کردم آیا میتوانم ورزشهایی مثل والیبال ودرازو نشست ودویدن انجام بدهم
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا یکشنبه ۱۶ آبان ۰( 9 ماه پیش)
      سلام وقت بخیر با همین دستور ادامه دهند ماه بعد مجدد آزمایش ورزش سبک موردی ندارد