پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

تنگی نفس و افت فشار و ضربان – پرسش 2007

  • تصویر کاربر مظفری پنجشنبه ۲۰ خرداد ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 95 تنگی نفس
    اقای دکتر مادرم بیمار شما بودن ومشکل قلبی دارن ومشکل ریه هم دارشتن اسم وحساسیتهای فصلی متاسفانه ۲/۱۶واکسن کرونا زدن ودوروز بعد دچار سرگیجه وتنگی نفس شدید وافت اکسیژن خون هشت روز بستری بودن وتمام ازمایشات کرونا هم منفی بود اسکن ریه هم گرفتن گفتند ورم کرده کرونا نیست الان توی منزل استراحت میکنن واکسیژن دارن ولی افت فشار دارن دستور چه میفر مایید
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا پنجشنبه ۲۰ خرداد ۰( 1 سال پیش)
      سلام تشریف بیاورید یا متخصص داخلی قلب مراجعه کنید مجدد داروها با شرایط بالینی ایشان چک شود.