پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

مقدار مصرف دارو – پرسش 2288

  • تصویر کاربر بهروز جمعه ۱۱ تیر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 25 کنترل PT/INR
    سلام روزانه یک عد وارفارین مصرف میشود.
    باتوجه به آزمایش جدید لطفا مقدار مصرف قرص را اعلام فرمایید.
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا جمعه ۱۱ تیر ۰( 3 ماه پیش)
      سلام دو روز مصرف نشود، از روز سوم هرروز یک عدد به جز دوشنبه و جمعه که نصف قرص مصرف شود. دو هفته دیگر مجدد آزمایش