Pt – پرسش 375

  • تصویر کاربر ایلیا شنبه ۱۹ مهر ۹۹( 2 هفته پیش) کنترل PT/INR
    آزمایش ایلیا محمدی تعویض دو دریچه ی میترال و آئورت داشته یک روز در میان یکی و نصفی وارفارین مصرف می کنه و روماتیسم هم داشته که پردنیزولون و ابترکس مصرف می کنه
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا شنبه ۱۹ مهر ۹۹( 2 هفته پیش)
      سلام وقت بخیر، از نظر قلب موردی ندارد، حتما تحت نظر پزشک روماتولوژیست نیز باشند و آزمایشات و داروها را چک کنید.