پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

باسلام چند سال قبل عمل قلب باز دکتر دیلمی انجام دادن الان یکی از رگهای پیوند شده مسدود شده چکار باید کرد – پرسش 1772