پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

نحوه مصرف دارو – پرسش 807

  • تصویر کاربر بهروز شنبه ۲۷ دی ۹۹( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 79 کنترل PT/INR
    درسوال قبلی اشتباها نحوه مصرف اعلام شد.
    روزی سه چهارم یک جمعه کامل و یک جمعه سه چهام. ضمن اینکه بدلیل عفونت ادراری آمپول جنت مایسین مصرف کرده است.
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا شنبه ۲۷ دی ۹۹( 1 سال پیش)
      هرروز یک عدد مصرف کنند، دو هفته دیگر مجدد آزمایش