پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

تریامترن اچ – پرسش 3450

آدرس مطب

تهران بزرگراه نیایش غرب ، بعد از بلوار کبیری طامه، خیابان امام حسین، بیمارستان عرفان نیایش

شماره تماس