پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

ورم دست بعد از عمل قلب باز – پرسش 1662

آدرس مطب

تهران بزرگراه نیایش غرب ، بعد از بلوار کبیری طامه، خیابان امام حسین، بیمارستان عرفان نیایش

شماره تماس