پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

چکاپ – پرسش 3188

  • تصویر کاربر راضیه یکشنبه ۲ آبان ۰( 11 ماه پیش) تعداد بازدید: 70 کنترل PT/INR
    باعرض سلام وادب واحترام،دکترعزیزمن رفته بودم مرکزفلب وآزمایش چکاپ انجام دادم واکو انجام دادم لطفا آزمایشات من رونگاه کنید وتست کبدچرب داده بودم بیزحمت نگاه کنید به من لطف کنید وجواب روبدید
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا یکشنبه ۲ آبان ۰( 11 ماه پیش)
      سلام وقت بخیر وارفارین با همین دستور ادامه دهند ماه بعد مجدد آزمایش سایر آزمایشات باید با شرایط بالینی بسمار انطباق داده شود متخصص داخلی قلب مراجعه کنید یا تشریف بیاورید.