پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

مصرف قرص وارفارین – پرسش 2532

  • تصویر کاربر اکرم پنجشنبه ۳۱ تیر ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 19 کنترل PT/INR
    سلام همسرم14تیر جراحی تعویض دریچه آئورت انجام دادندو19تیر مرخص شدند 2سری آزمایش برای مصرف قرص وارفارین دادند .ابتدا یک روز در میان 2.5میلی و 5میلی مصرف کردند بعداز آزمایش اول 5 روز 5میلی و2روز 2.5 میلی مصرف کردند وآزمایش دادند .میخواستم ببینم با آزمایش اکروز چقدر باید مصرف کنند.
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا پنجشنبه ۳۱ تیر ۰( 1 ماه پیش)
      سلام هرروز یک عدد وارفارین مصرف کنند دو هفته دیگر مجدد آزمایش