پیگیری سوال دندانپزشکی – پرسش 922

 • تصویر کاربر مسعود چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 66 مشاوره
  سلام دکتر
  بنده باسابقه تعویض دریچه آئورت سن در حال حاضر ۴۰ سال ۹ سال قبل تعویض دریچه انجام دادم از سیستان بلوچستان با مشاوره قبلی شما به علت پوسیدگی دندان به دندانپزشک مراجعه کردم که دندانپزشک گفتند چهاریا پنج روز وارفارین را قطع کنم
  آیا قطع وارفارین به مدت چهار یا پنج روز اشکالی ندارد
  1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹( 5 ماه پیش)
   دارو را قطع کنید روزانه INR چک شود هرروز زیر عدد ۲ بود میتوانید اقدام دندانپزشکی را انجام دهید.
  2. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹( 5 ماه پیش)
   سپس مجدد دارو شروع شود.