پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

آب آوردن ریه – پرسش 3234

آدرس مطب

تهران بزرگراه نیایش غرب ، بعد از بلوار کبیری طامه، خیابان امام حسین، بیمارستان عرفان نیایش

شماره تماس