پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

میکرو چیپ گذاری برای دریچه میترال – پرسش 1308

آدرس مطب

تهران بزرگراه نیایش غرب ، بعد از بلوار کبیری طامه، خیابان امام حسین، بیمارستان عرفان نیایش

شماره تماس