پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

درد شکم بعد از عمل انوریسم شکمی تا چند روز عادیه؟ عفونت جای بخیه خطرناکه؟ – پرسش 3958