پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

PT/INR – پرسش 442

آدرس مطب

تهران بزرگراه نیایش غرب ، بعد از بلوار کبیری طامه، خیابان امام حسین، بیمارستان عرفان نیایش

شماره تماس