پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

درد دست چپ و مراجعه به اورژانس – پرسش 2309

  • تصویر کاربر خانم چهارشنبه ۲۳ تیر ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 67 مشاوره
    پسر ٣٢ ساله با درد شديد دست چپ كه به گردن و سر ميزده با مراجعه به اورژانس و گرفتن نوار قلب و آزمايش آنزيم قلبى، جواب آزمايش آنزيم قلب برايتان ارسال خواهم كرد.هيچ زمينه قبلى هم نداشته است.
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا چهارشنبه ۲۳ تیر ۰( 1 سال پیش)
      سلام متخصص داخلی قلب مراجعه کنید اکو قلب و تست ورزش و در صورت لزوم آنژیوگرافی انجام شود.