پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

نوبت برای عمل تعویض دریچه آئورت – پرسش 1681

آدرس مطب

تهران بزرگراه نیایش غرب ، بعد از بلوار کبیری طامه، خیابان امام حسین، بیمارستان عرفان نیایش

شماره تماس