پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

میزان استفاده از قرص والفارین – پرسش 3452

  • تصویر کاربر اکرم یکشنبه ۲۱ آذر ۰( 8 ماه پیش) تعداد بازدید: 70 کنترل PT/INR
    خانم اکرم زارع طبق آزمایش ماه پیش 1روز نصف 1 روز کامل می‌خورند قرص والفارین رو.
    طبق آزمایش این ماه به چه صورت استفاده کنند
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا یکشنبه ۲۱ آذر ۰( 8 ماه پیش)
      سلام هرروز یک عدد، به جز دوشنبه و جمعه که نصف قرص مصرف شود. یکماه دیگر مجدد آزمایش