پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

کنترل pt و مصرف وارفارین – پرسش 1018

 • تصویر کاربر نوید جمعه ۲۴ بهمن ۹۹( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 77 کنترل PT/INR
  سلام این هفته گذشته ازمایش pt
  PT PATIENT:33.3
  PT COntrol:11.5
  INR : 2.87
  روزی نصف وارفارین
  ازمایش جدید :
  PT activity : 45.5
  PT control : 14.5
  INR : 1.7
  1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا جمعه ۲۴ بهمن ۹۹( 1 سال پیش)
   سلام وقت بخیر، یک روز در میان به صورت یک روز نصف قرص و روز بعد یک قرص کامل مصرف کنند دو هفته دیگر مجدد آزمایش ارسال کنید.