پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

بعد از سه ماه عمل قلب باز اکو گرفتم – پرسش 2801

آدرس مطب

تهران بزرگراه نیایش غرب ، بعد از بلوار کبیری طامه، خیابان امام حسین، بیمارستان عرفان نیایش

شماره تماس