پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

گرفتگی 2رگ قلب – پرسش 767

  • تصویر کاربر سلیمان جمعه ۱۹ دی ۹۹( 8 ماه پیش) تعداد بازدید: 81 مشاوره
    ایااگررگ قلب باانژیوبازنشودعمل بازبهتریافنرگذاشتن بهتره ایااین امکان دارباامپول یاقرص بازشودپدراینجانب انژیوشده بازنشده دکترمیگه حتمابایدعمل با شود متشکرم اگرراهنمای کنی
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا جمعه ۱۹ دی ۹۹( 8 ماه پیش)
      سلام وقت بخیر تصمیم گیری بر اساس مشاهده آنژیو بیمار است، به همراه مدارک تشریف بیاورید.