پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

گرفتگی 2رگ قلب – پرسش 767

  • تصویر کاربر سلیمان جمعه ۱۹ دی ۹۹( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 101 مشاوره
    ایااگررگ قلب باانژیوبازنشودعمل بازبهتریافنرگذاشتن بهتره ایااین امکان دارباامپول یاقرص بازشودپدراینجانب انژیوشده بازنشده دکترمیگه حتمابایدعمل با شود متشکرم اگرراهنمای کنی
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا جمعه ۱۹ دی ۹۹( 1 سال پیش)
      سلام وقت بخیر تصمیم گیری بر اساس مشاهده آنژیو بیمار است، به همراه مدارک تشریف بیاورید.