پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

PT – پرسش 2235

 • تصویر کاربر علی یکشنبه ۶ تیر ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 80 کنترل PT/INR
  سلام
  ۲۵ اردیبهشت عمل AVR داشتم. دریچه بیولوژیک
  نصف والفارین مصرف میکنم.
  لطفا با آزمایش جدید دستور مصرف والفارین را بفرمائید.
  1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا یکشنبه ۶ تیر ۰( 1 سال پیش)
   سلام هرروز نصف قرص، دوشنبه و جمعه یک عدد کامل مصرف شود، دو هفته دیگر مجدد آزمایش