پرسش و پاسخ دکتر فروزان نیا

جواب ازمایش – پرسش 2727

  • تصویر کاربر حسن جمعه ۲۲ مرداد ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 15 کنترل PT/INR
    جواب آزمایش خانم حليمه خسی گر گفته بودی دوهفته روزی نصف قرص بخورن بعدازمایش بدن
    قبل ازاین روزی نصف میخوردن فقط دوشنبه وپنج شنبه یکی میخوردن
    1. تصویر کاربر دکتر خلیل فروزان نیا جمعه ۲۲ مرداد ۰( 2 ماه پیش)
      سلام یک روز در میان، یک روز نصف قرص و روز بعد یک عدد مصرف کنند، دو هفته دیگر مجدد آزمایش